• aboutus_csr_slide1.jpg
 • aboutus_csr_slide2.jpg
 • aboutus_csr_slide3.jpg
 • ΒΟΟΚ ΥΟUR HOTEL NOW

 • ΒΟΟΚ ΥΟUR HOTEL NOW
date picker

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Domotel

Η φιλοσοφία μας δομείται γύρω από την παραδοχή ότι μία αλυσίδα ξενοδοχείων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και αλληλεπιδρά.

Ανήκοντας στον Τουρισμό, τον μεγαλύτερο Τομέα Παροχής Υπηρεσιών στον κόσμο, αναγνωρίζουμε την ευθύνη που μας αναλογεί όχι μόνο απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και στις αρχές κι αξίες που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις της ανθρώπινης κοινότητας.

Σε όλα τα Domotel Hotels & Resorts εφαρμόζεται μια σειρά πιστοποιημένων μέτρων και προγραμμάτων σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανακύκλωση, ενώ οι πρωτοβουλίες μας επικεντρώνονται στους πυλώνες του περιβάλλοντος και της παιδείας/ πολιτισμού.

 • Led λαμπτήρες σε όλους τους χώρους και τα δωμάτια.
 • Ανακύκλωση (μπαταρίες, λαμπτήρες, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές, γυαλί, χαρτί, καμμένα λάδια/ λίπη).
 • Συνεργασία με την εταιρεία Καθαρά Χέρια για όλα τα toiletries
 • Χορηγίες παλαιότερου αλλά σε καλή κατάσταση και λειτουργία ξενοδοχειακού εξοπλισμού (τραπέζια, τηλεοράσεις, μαξιλάρια, σεντόνια, πιάτα κλπ) σε ιδρύματα που φροντίζουν για την βιωσιμότητα των συνανθρώπων μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
 •  Όλες οι έντυπες ανάγκες του Ομίλου καλύπτονται στο ΚΕΘΕΑ | Σύμμαχοι για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά.
 • Χορηγίες σε Μ.Κ.Ο.
 • Χορηγίες μέσω του Ιδρύματος Απόστολου Αλεξόπουλου