• aboutus_management_slide2.jpg
 • aboutus_management_slide3.jpg
 • aboutus_management_slide4.jpg
 • ΒΟΟΚ ΥΟUR HOTEL NOW

 • ΒΟΟΚ ΥΟUR HOTEL NOW
date picker

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στόχος της αλυσίδας Domotel είναι να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στον επισκέπτη της. Σαν επισκέπτης των ξενοδοχείων Domotel, θα απολαύσετε τις φιλικές και προσωποποιημένες υπηρεσίες μας που προκύπτουν από την βαθιά γνώση και τουριστική παιδεία των επαγγελματιών που αποτελούν την Ομάδα μας. Η κουλτούρα μας δομείται γύρω από την ανθρωποκεντρική φιλοξενία, με σκοπό να σας φροντίσουμε, αποδίδοντας παράλληλα και μια αίσθηση του «σπιτιού μακριά από το σπίτι».

Δυνάμει της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής χάριν συντομίας η «Πολιτική») σας ενημερώνουμε σχετικά με τις πρακτικές μας που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να λάβουμε είτε απ’ευθείας από εσάς είτε από τις συναλλαγές μας με εσάς, τον τρόπο που ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε, τον τρόπο που τα προστατεύουμε διατηρώντας τα ασφαλή, σε ποιον ενδέχεται αυτά να κοινοποιηθούν, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας. Η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι μόνο εάν το επιθυμείτε, είναι πιθανό να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας εμπιστεύεστε, σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία που ισχύει και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Η αλυσίδα μας προσπαθεί διαρκώς να λαμβάνει τα τεχνικά και οργανωτικά εκείνα μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούμε πάντα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μία σύνοψη των πρακτικών που χρησιμοποιούμε για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σεβόμενοι τη σημασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων και θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία τους. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση www.domotel.gr …./ ……./……, ενώ έντυπη μορφή της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να βρείτε στην στις υποδοχές των Ξενοδοχείων μας.

I. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η DHR SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ (στο εξής καλούμενη χάριν συντομίας η «DHR SERVICES») είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε. Όπου αναφέρονται οι όροι «DOMOTEL», «σε εμάς», «δικό(-ά) μας» ή «εμείς», αναφέρονται αποκλειστικά στην εν λόγω εταιρεία. Η DHR SERVICES είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» για τους σκοπούς της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει σε όλα τα ξενοδοχεία που διαχειρίζεται η εταιρεία DHR SERVICES ή είναι μέλη της αλυσίδας ξενοδοχείων Domotel.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κάθε υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική ή παραπέμπει σε αυτή (στο εξής καλούμενες από κοινού οι «Υπηρεσίες» μας), για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online, κάθε προωθητική ενέργεια της Domotel online και offline, για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, είτε χρησιμοποιείται οποιοδ’ηποτε ηλεκτρονικό μέσο ή άλλη συσκευή, καθώς και κατά την παροχή Υπηρεσιών μας δίχως την χρήση των κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικών μέσων.

Σημειώνουμε ότι είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, δεν θα πρέπει να κάνετε χρήση των Υπηρτεσιών μας.

II. ΟΡΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ»

Ως «Προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, θρησκευτική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου). Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη. Επιπλέον, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά, όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας, καθώς και cookies.

III. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΕΜΑΣ

A. Σκοποί συλλογής των δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων από την πλευρά μας πραγματοποιείται για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών που μας ζητήσατε και με γνώμονα την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, συλλέγουμε δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Την κράτηση δωματίου και άλλων σχετιζόμενων υπηρεσιών (όπως, τήρηση απαιτούμενων εγγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αιτήματα σχετιζόμενα με την διαμονή) και την διαμονή στο Ξενοδοχείο (πρόσβαση σε δωμάτιο, χρήση υπηρεσιών mini bar, τηλέφωνο δωματίου κλπ.)
 2. Για οργανωτικούς λόγους (π.χ. λίστα πελατών με άφίξη/ αναχώρηση εντός της ημέρας, πελάτες με ειδικές προσφορές)
 3. Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών: με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες σας, παροχή προσωποποιημένων και βελτιωμένων υπηρεσιών βασιζόμαστε σε παλαιότερες προτιμήσεις σας, για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, για να σας ενημερώνουμε και τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας κλπ.
 4. Την ασφάλεια των συστημάτων μας.
 5. Την συμμόρφωσης με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.


B. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

1. Δεδομένα που υποχρεούμαστε να ζητήσουμε από εσάς για την παροχή των Υπηρεσιών μας

 • Στοιχεία Πελάτη π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθ. Α.Δ.Τ., τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας,
 • Στοιχεία για την τιμολόγηση π.χ. ΑΦΜ, αριθ. πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας,
 • Προσωπικά Στοιχεία (πχ ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος γέννησης),
 • Ημερομηνία άφιξης / αναχώρησης και αριθμός δωματίου,
 • Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα π.χ., προτιμώμενος όροφος, δωμάτιο μη-καπνιστών τύπος κρεβατιού, πολτιστικά ενδιαφέροντα,
 • Ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία σας, π.χ. αλλεργίες, δεδομένα παθολογικών παθήσεων κ.α.
Πληροφορίες όπως τα πολιτιστικά σας ενδιαφέροντά, τυχόν προβλήματα υγείας, εάν είστε καπνιστής ή όχι ενδέχεται να χαρακτηριστούν ευαίσθητα. Για τον λόγο αυτό διατηρούμε τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο αν είμαστε υποχρεωμένοι από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν μας παράσχετε ρητά την συναίνεσή σας, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, π.χ. συγκεκριμένο διαιτολόγιο.
Οι πληροφορίες σχετικά με άτομα κάτω των 18 ετών περιορίζονται σε ονοματεπώνυμο, εθνικότητα και ημερομηνία γέννησης και μας παρέχονται μόνο από κηδεμόνα.

2. Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε

 1. Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας είναι δυνατόν να δημιουργήσετε λογαριασμούς/ προφίλ, για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε πληροφορίες, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, email.
 2. Κατά την παραγγελία ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας ενδέχεται να ζητήσουμε πληροφορίες για την διεκπαιρέωση της παραγγελίας σας, όπως ονοματεπώνο, στοιχεία δωματίου κλπ.
 3. Σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποιο διαγωνισμό μας ή πρωωθητική μας ενέργεια, ενδέχεται να σας ζητηθεί ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, email, προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα κλπ.

3. Πληροφορίες αναφορικά με την χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας

Ενδεικτικά:
 • Πληροφορίες συσκευής (π.χ. μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, διεύθυνση IP, ρυθμίσεις συσκευής για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας κλπ.)
 • Πληροφορίες τοποθεσίας (π.χ. GPS συσκευής σας κλπ.)
 • Λοιπές πληροφορίες αναφορικά με την χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς (π.χ. αλληλεπίδραση με περιεχόμενο που προσφέρεται μέσω μιας Υπηρεσίας)
 • Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστοχώρο μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας και για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστοχώρο μας, στατιστικού καθαρά χαρακτήρα, οι οποίες δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας https://www.domotel.gr/contact-us προκειμένου να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή να αναρτήσετε ένα σχόλιο και αυτό στο πλαίσιο της διερεύνησης του αιτήματός σας ώστε να σας παράσχουμε την κατάλληλη απάντηση

4. Λοιπές πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε πληροφορίες κατά την χρήση των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με τα ανωτέρω. . Επιπλέον, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές, σύμφωνα πάντα με όσα επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με τις υπηρεσίες αυτές.
Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να μας χορηγήσετε τις πληροφορίες που τυχόν σας ζητηθούν, κατά τα ανωτέρω, για την παροχή από την πλευρά μας των αιτούμενων υπηρεσιών, γεγονός που ενδεχομένως βέβαια να επηρεάσει τη δυνατότητα χρήσης αυτών από εσάς.

C. Νομική Βάση Επεξεργασίας

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι:

 1. Η συγκατάθεσή σας,
 2. Το έννομο συμφέρον μας και, είδικότερα:
  • για νομικούς λόγους, όταν η επεξεργασία απαιτείται από τη κείμενη νομοθεσία,
  • Για την εκτέλεση μιας σύμβασης (για να παράσχουμε τις Υπηρεσίες που ζητήσατε από εμάς),
  • Για την βελτίωση των Υπηρεσιών μας: με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμισή των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών και κατανοώντας καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ακόμα καλύτερες Υπηρεσίες,
  • Η πρόληψη περιστατικών απάτης: να διασφαλίσουμε ότι κάθε πληρωμή ολοκληρώνεται χωρίς να σημειωθεί περιστατικό απάτης ή ιδιοποίηση,
  • Η ασφάλεια των εργαλείων μας: να προστατεύουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε (τους ιστότοπου, συσκευές μας κλπ.), να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν σωστά και βελτιώνονται διαρκώς.

IV. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Βασική αρχή μας αποτελεί το γεγονός ότι δεν θα ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς εμπορικής προώθησης χωρίς την συγκατάθεσή σας.

Με στόχο μας την βέλτιση παροχή υπηρεσιών προς εσάς, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων ή σε μέρος αυτών στο αρμόδιο προσωπικό μας και ειδικότερα:

 • Στο προσωπικό του Ξενοδοχείου, αναλόγως της θέσεώς του (π.χ. reception),
 • Στο τμήμα Πληροφορικής,
 • Στο τμήμα Εμπορικής Προώθησης και Ποιότητας,
 • Στο νομικό τμήμα μας, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο,
 • Στις ιατρικές υπηρεσίες, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Πέραν των ανωτέρω, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και στα κάτωθι αναφερόμενα μέρη, ως εξής:

 • Σε εταιρείες που διαχειρίζονται τα ξενοδοχεία της αλυσίδας DOMOTEL.
 • Σε έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες προκειμένου να σας παρέχουν υλικό προώθησης διαφημίσεις ή να παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε.
 • Σε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας,π.χ. εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, κτλ.
 • Σε πράκτορες, παροχείς υπηρεσιών και Προμηθευτές, στους οποίους ενδέχεται να αναθέσουμε τη διεξαγωγή ορισμένων λειτουργιών, και οι οποίοι υποχρεώνονται να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, καθώς και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλειά τους.
 • Σε τρίτους για να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις του Νόμου ή για την προστασία των υπηρεσιών μας (π.χ. όταν μας ζητηθεί νόμιμα από Κρατική Αρχή), για να συμμορφωθούμε με τους κανόνες της λογιστικής και της φορολογίας και τους ειδικούς νόμους περί διατήρησης αρχείων, για να επιβεβαιώσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις υπηρεσίες μας, καθώς και για την ασφάλεια της DHR SERVICES και των ξενοδοχείων της αλυσίδας Domotel).
 • Σε τρίτους, κατόπιν συγκατάθεσής σας ή κατόπιν εντολής σας.


V. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η DOMOTEL σέβεται το δικαίωμά σας για προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Τα δικαιώματά σας για τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων σας έχουν ως εξής:

 1. Δικαίωμα στην ενημέρωση: έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και όσον αφορά τα δικαιώματά σας αυτά καθαυτά. Αυτός είναι ο λόγος που σας παρέχουμε τις πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης - επικοινωνίας του υποκειμένου με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς (με την επιφύλαξη ορισμένων εκ του Νόμου περιορισμών), καθώς και επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται κατωτέρω.. Για την παροχή των πληροφοριών που τυχόν ζητήσετε, ενδέχεται να επιβάλλουμε μια εύλογη χρέωση, η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν τα διοικητικά έξοδα που αυτή συνεπάγεται, ενώ προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα αιτήματα ενδέχεται να μην τύχουν απάντησης.
 3. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας . Η εν λόγω ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης αυτής το χρονικό διάστημα πριν από την ανάκλησή της. Αν επιθυμείτε να εναντιωθείτε και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
 4. Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων: Στην περίπτωση εσφαλμένων ή/ και μη επίκαιρων δεδομένων ή /και μη πλήρως συμπηρωμένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτενα διορθώσετε τα δεδομένα σας είτε μέσω του λογαριασμού σας, εφ’ όσον διαθέτε, είτε επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται κατωτέρω.
 5. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων από τα αρχεία μας: Σε κάποιες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται να έχουμε νομικούς ή βάσιμους λόγους να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Εφ’ όσον επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
 6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Εφ’ όσον μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, τα αποθηκεύουμε αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω. Σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), το εν λόγω δικαίωμα ισχύει στις κάτωθι περιγραφόμενες περιπτώσεις:
  • η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, από εσάς) για μια χρονική περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,
  • η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητάει αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους,
  • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή, η DHR SERVICES) δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
  • το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) έχει αντιρρήσεις στην επεξεργασία για όσο καιρό αναμένεται η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων.
 7. Δικαίωμα εναντίωσης με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων:
  • Έχετε τη δυνατότητα να εναντιωθείτε στην λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω, ή ακόμα πιο εύκολα, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «ΔΙΑΓΡΑΦΉ» («Unsubcribe»).
  • Έχετε το δικαίωμα να εναντίωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον κατά τα ανωτέρω.
 8. Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα αντιγραφής ή μετακίνησης δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση δεδομένων που εσείς έχετε παράσχει και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε κάποια σύμβαση και η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενδέχεται να ζητήσουμε επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

VI. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή προβληματισμό, απευθυνθείτε στην εταιρεία μας μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλλογραφίας στην διεύθυνση ......................... ή αποστείλετε επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση:

DHR SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπ΄όψιν Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ολύμπου 65, Θεσσαλονίκη
546031, Θεσσαλονίκη
Τηλ: …
FAX: …….


Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 24.05.2018